Salvedo Health Clinic is een modern en innovatief multidisciplinair paramedisch centrum.

Bij Salvedo Health Clinic werken chiropractoren en fysiotherapeuten samen volgens de landelijke afspraken en standaarden, geldend voor hun beroepsgroep. Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats, waarbij er afspraken worden gemaakt over afstemming en coördinatie van gezamenlijke patiënten/cliënten binnen het centrum. Daarmee is sprake van een geïntegreerd zorgaanbod, indien van toepassing in nauwe samenwerking met andere sectoren.