Privacy policy

Salvedo Health Clinic respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Salvedo Health Clinic gebruikt de verzamelde gegevens als volgt:

  • Wij gebruiken uw e-mailadres om contact met u op te nemen en u te informeren over ontwikkelingen m.b.t. ons. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich altijd uitschrijven.
  • Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Salvedo Health Clinic verkoopt uw gegevens niet

  • Salvedo Health Clinic zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht.
  • Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

  • BEDRIJF gebruikt cookies (van Google Analytics) om u te herkennen bij een volgend bezoek.
  • Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.
  • Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een bezoek aan onze website geen cookies ontvangt.

Wanneer wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Salvedo Health Clinic, dan kunt u contact met ons opnemen

Disclaimer

Informatie

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat een deel van de informatie niet of niet langer correct is.

Salvedo Health Clinic aanvaard geen aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie. Als u denkt dat informatie niet correct is neemt u dan contact met ons op.

Links

Op deze website kan verwezen worden naar websites van derden. Salvedo Health Clinic is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Intellectueel eigendom

Salvedo Health Clinic, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Salvedo Health Clinic of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.