kwaliteitseisen

Onze fysiotherapeuten zijn lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en staan geregistreerd  in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut.

Het KNGF is het gezicht van de Nederlandse fysiotherapie. Door intern aan de eenheid te werken, is het mogelijk gezamenlijk op te treden en zo de belangen van fysiotherapeuten te behartigen. Het gaat daarbij om groepsbelangen op het gebied van vakinhoud, kwaliteit, bedrijfsvoering, contracten enz. Het KNGF werkt mee aan het stellen van kaders en het creëren van (wettelijke) randvoorwaarden. Ook maakt het KNGF zich sterk voor profilering van de beroepsgroep bij de consument, bijvoorbeeld in corporate campagnes.

Het KNGF ondersteunt zijn leden bij het inspelen op veranderingen in de markt, het vertalen van trends naar de bedrijfsvoering en beroepsuitoefening (intra- en extramuraal) en bewaakt, samen met de beroepsgroep, de kwaliteit en inhoud van het vak.

Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie

In het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. De (her-)registratie-eisen zijn vastgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK). Eén van de eisen is het behalen van studiepunten. Het totaal aan studiepunten dat een geregistreerd fysiotherapeut moet halen tijdens een volledige registratieperiode is afhankelijk van het aantal deelregisters waarin iemand staat ingeschreven.

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Het CKR kan door iedereen, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het registratienummer of de naam van de zorgverlener. Het staat patiënten vrij om bij hun behandelaar te informeren naar het registratienummer

Met welke klachten kunt u bij onze fysiotherapeut terecht?

Heeft u pijn aan uw lichaam? Bijvoorbeeld door een (sport)blessure of door een ongeval? Heeft u spierpijn of peesproblemen? Heeft u moeite met langdurig zitten of pijn bij het lopen? En bent u op zoek naar een goede fysiotherapeut in Amstelveen? Ons team van fysiotherapeuten helpen u uw houding te verbeteren en pakt specifieke problemen effectief aan. Met de juiste behandeling, oefeningen en advies bent u snel weer op de been.

Bent u benieuwd of uw klachten behandeld kunnen worden?
Bekijk dan hier een overzicht met de meest voorkomende klachten.

Maak een afspraak met een fysiotherapeut

Loop niet langer door met uw klachten. Maak een afspraak met onze fysiotherapeuten.
Klik op onderstaande afspraakknop of bel ons op 020-7009343.