De unieke werkwijze van Salvedo Health Clinic

Geïntegreerde eerstelijnszorg

Bij Salvedo Health Clinic werken chiropractoren en fysiotherapeuten samen volgens de landelijke afspraken en standaarden, geldend voor hun beroepsgroep. Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats, waarbij er afspraken worden gemaakt over afstemming en coördinatie van gezamenlijke patiënten/cliënten binnen het centrum. Daarmee is sprake van een geïntegreerd zorgaanbod, indien van toepassing in nauwe samenwerking met andere sectoren.

Vanuit één locatie

De zorg wordt zoveel mogelijk aangeboden vanuit één locatie. Wanneer dit niet mogelijk is, vindt de regie vanuit het centrum plaats. Eventueel samen met andere organisaties.

Best practice en evidence based

Er wordt bij Salvedo Health Clinic gestreeft naar de best mogelijke zorg; de meeste zorg is daarom evidence based en best practice. Daarmee wordt invulling gegeven aan doelmatige en doelgerichte zorg.

Zorg is toegankelijk

Bezoekers kunnen 5 dagen per week bij ons terecht. 24 uur per dag kan een afspraak via internet worden ingeboekt.

Vraaggestuurde zorg

Vraaggestuurde zorg houdt in dat de vraag bepalend is voor het aanbod. Niet alleen op het niveau van de individuele zorgvrager, maar ook op het niveau van de organisatie van de zorgfuncties en de aard en omvang van het zorgaanbod. Zorg op maat betekent dat de cliënt zorg krijgt die naar inhoud en omvang past bij zijn vraag.

Kwaliteit leveren en prestaties tonen

De toenemende vraag naar zorg maakt de verleiding groot om kwantiteit boven kwaliteit te stellen. Aan de kwaliteit van zorg doet Salvedo Health Clinic echter geen concessies. Daarom is de zorg die wordt verleend toetsbaar. Alle disciplines binnen het centrum werken dus volgens de landelijke afspraken en standaarden, geldend voor hun beroepsgroep.

Patiëntgerichte organisatie

De patiënten/cliënten zijn betrokken bij het beleid van de organisatie via een patiëntenraadpleging/resultaatmeting middels enquêtes. Er zijn afspraken over het waarborgen van de privacy van de patiënten/cliënten en over klachtenopvang en bemiddeling.

Innovatief beleid

Salvedo Health Clinic hanteert een innovatief beleid waarbij wetenschappelijke inzichten en technologische ontwikkelingen nauwlettend worden gevolgd en toegepast binnen ons aanbod.