kwaliteitseisen

Alle chiropractoren in ons centrum hebben een vijfjarige universitaire opleiding afgerond en zijn aangesloten bij de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA), de Nederlandse Vereniging Sport Chiropractie (NVSC) en geregistreerd bij de Stichting Chiropractie Nederland (SCN). Lidmaatschap van de NCA betekent dat aan de internationaal en nationaal gestelde chiropractische kwaliteitsvereisten wordt voldaan.

Nederlandse Chiropractoren Associatie

De Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) is van oudsher dé beroepsorganisatie van en voor chiropractoren in Nederland. Al vanaf de oprichting in 1975 streeft zij naar erkenning van de chiropractie in Nederland en maakt de vereniging zich sterk voor de kwaliteit van de aangesloten chiropractoren.

Voor de patiënt en voor de zorgverzekeraar is het van belang dat de chiropractische behandeling wordt uitgevoerd door een beroepsbeoefenaar van wie de kwaliteit bekend is bij de beroepsorganisatie. De NCA laat slechts chiropractoren toe tot haar associatie als zij voldoen aan de door de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) gecontroleerde kwaliteitseisen. Ieder lid van de NCA dient ingeschreven te zijn in het kwaliteitsregister van deze Stichting, SCN.
Registratie bij de SCN betekent dat men voldoet aan de registratie-eisen, die o.a. inhouden dat men (naar strenge internationale maatstaven) een geaccrediteerde opleiding tot chiropractor heeft gevolgd. Daarnaast dat men voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de SCN, de bij- en nascholingseisen, de eisen die er zijn voor de inrichting van de praktijk en dat de praktijk wordt gevisiteerd.

Nederlandse Vereniging Sport Chiropractie

De Nederlandse Vereniging Sport Chiropractie (NVSC), opgericht in 2007,
is de overkoepelende organisatie van alle erkende sportchiropractoren in Nederland.
De NVSC maakt als beroepsinhoudelijke organisatie deel uit van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en is lid van de Fédération Internationale de Chiropratique du Sport (FICS).

Sportchiropractie is een specialisme binnen de chiropractie.
De sportchiropractor richt zich op preventie, voorlichting en behandeling van sportblessures.

Stichting Chiropractie Nederland

De Stichting Chiropractie Nederland (SCN) werd in 2001 in het leven geroepen en wordt ondersteund door de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA). De SCN werkt nauw samen met de Kwaliteitscommissie van de NCA. De SCN heeft tot doel de kwaliteit van de in Nederland verleende zorg op het gebied van de chiropractie te bevorderen en te bewaken, conform de door de eerder genoemde Kwaliteitscommissie gestelde vereisten.
De SCN tracht haar doelstelling te verwezenlijken door middel van registratie, visitatie en het aangaan van contracten met individuele chiropractoren. Andere middelen hiertoe zijn het door de SCN ingestelde tuchtcollege en het college van medisch toezicht. De chiropractor die aan alle geformuleerde criteria (registratie-eisen) voldoet mag zich laten inschrijven in het register van de SCN en zich vijfjaarlijks laten herregistreren.

Alle geregistreerde chiropractoren hebben hun opleiding afgerond aan een opleiding welke door de ECCE (European Council on Chiropractic Education) is erkend. Dit is het internationaal erkende Europese Accreditatie Instituut. Er is echter een verschil in titulatuur dat te maken heeft met het jaar van afstuderen en de continue wijzigingen in het toekennen van titels op internationaal niveau.

Met welke klachten kunt u bij een chiropractor terecht?

Heeft u last van lage rugpijn, nek- of hoofdpijn? Of heeft u last van uitstralende pijn in arm of been? Chiropractie is geschikt voor jong en oud. Het is een bewezen effectieve behandelmethode en biedt snel resultaat waar veel therapieën minder succes hebben gehad.

Wilt u weten welke klachten behandeld worden bij Salvedo Health Clinic?
Bekijk dan hier de meest voorkomende klachten.

Maak een afspraak met een chiropractor

Blijf niet met pijn zitten en maak een afspraak met één van onze chiropractoren.
Klik op onderstaande afspraakknop of bel ons op 020-7009343.